PRESSINFORMATION 940906<BR> http://www.iva.se/pr940906.html FÖR OMEDELBAR PUBLICERING

1994-09-06/MÅ

Spektakulär amerikansk IT-forskare till Sverige i oktober: – Datorerna snart osynliga

Snart är datorerna så vanliga och så självklara att vi inte längre lägger märke till dem – de blir osynliga. Denna tes drivs av Mark Weiser, chef för Computer Science Laboratory, Xerox Palo Alto Research Center. Han är en av huvudtalarna under öppningssymposiet vid IVAs IT-Festival, "Virtual Company Managers, Game Masters and other New Jobs".

Begreppet Ubiquitous Computing (ung. datorer överallt) myntade Mark Weiser 1988 och det har sedan varit temat för hans arbete. Det bygger på en vision där datorerna blivit så vanliga (och så billiga) att vi är totalt omgivna av dem i alla sammanhang. De blir självklara och väcker ingen uppmärksamhet. De känns som om de är osynliga...

– I stället för att alla då går omkring och bär på var sin persondator, så kommer det alltid att finnas datorer i varje rum ifall vi behöver några datatjänster, menar Mark Weiser.

Vid öppningssymposiet vid IVAs IT-Festival den 21 oktober kommer Mark Weiser att beskriva vägen mot detta datorrika samhälle, och berätta om hur man vid Xerox PARC försöker konstruera olika pusselbitar till den framtida infrastrukturella väv som han förutser. Han kommer också att ta upp vilka färdigheter man behöver för att kunna ta aktiv del av utvecklingen och inte bara vara en passiv åskådare.

Mark Weiser har en lång karriär som forskare inom informationsteknologi bakom sig. Han startade dock sin bana med att i början av 1970-talet försätta två nystartade företag i konkurs. Hans akademiska studier gick bättre: 1979 avlade han doktorsexamen i data- och kommunikationsvetenskap vid University of Michigan. Han fick därefter ett förordnande vid institutionen för datavetenskap vid University of Maryland. När han efter åtta år erbjöds fast anställning, lämnade han genast universitetet för att i stället börja som forskare vid Computer Science Lab vid Xerox Palo Alto Research Center (Xerox PARC). Sedan 1989 är han chef för detta forskningslaboratorium.

Mark Weiser har forskat i sådant som programmeringspsykologi, operativsystem, programmeringsmiljöer och problemen att hålla så mycket som möjligt av datorns minne tillgängligt för nyttigt arbete, s k Garbage Collection.

På fritiden spelar Mark Weiser trummor i ett rockband, vilket för övrigt medverkade vid den första musik-sändningen live över Internet.


IVAs IT-Festival

Den 21–26 oktober 1994 arrangerar Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, en IT-Festival – Folkfest i cyberspace – på Tekniska Museet, Telemuseum och Kulturhuset. Här visas användning av morgondagens datorer, kommunikation och nya medier. IVA vill på ett lustfyllt och informativt sätt ge besökarna möjlighet att uppleva informationsteknik i ett för alla begripligt sammanhang. Festivalens mix av seminarier, utställningar och demonstrationer levandegör hur informationstekniken i dag är en nyckel till bättre levnadsvillkor, till nya typer av jobb och arbetsförutsättningar och även till nya spännande kulturella upplevelser. IT-Festivalen är en del av IVAs 75-årsjubileum.


För mer information kontakta:

Olof Lindgren, projektledare, IVA,

Maria Åhlman, pressinformation IVA,

Anne-Charlotte Everhorn, informationsansvarig för IVAs IT-Festival


tel: 08-791 29 00


fax: 08-611 56 23


e-mail: ma@iva.se


World Wide Web: http://www.iva.se


Du kan få aktuell dokumentation direkt skickad till din egen fax:
Ring vår FaxOnline-service tel: 08-24 06 24 (fr o m 940910 tel 08-625 11 94)

Ange dokumentnummer: 100 för Festivaldeklaration, 140 för Aktuella pressreleaser